Co je náš zásadní přínos?

CO JE NÁŠ ZÁSADNÍ PŘÍNOS?

NAŠE STUDIO POSKYTUJE PROSTOR, KTERÝ JE JEDINEČNÝ V TOM, ŽE NABÍZÍ JAK MULTISMYSLOVÝ PROSTOR, TAK I ŠÍŘI AKTIVIT, KTERÉ JSOU PROPOJOVÁNY S PRVKY MONTESSORI PEDAGOGIKY.

Vytvořili jsem pro Vás a Vaše děti bezpečný prostor, ve kterém společně můžeme

                                                            

Z JAKÝCH PROSTORŮ SE NAŠE STUDIO SKLÁDÁ?

   

 

STUDIO ROZVOJE & PROMĚNY

nabízí prostory pro vzdělávání, zájmové programy, nápravy poruch učení radostnou, uvolňující a hravou formu relaxace.

 

         

 

SNOEZELEN MÍSTNOST – ČERNÁ MÍSTNOST

Tato multisenzorická místnost je charakteristická přítmím, které v ní panuje – odtud plyne její název – černý snoezelen. Právě přítmí přirozeně zintenzivňuje zapojení smyslů a vnímání, při pobytu ve snoezelenu jsou průběžně smysly stimulovány a rozvíjeny.

Slovo „snoezelen“ pochází z holandštiny a je vytvořené spojením dvou holandských sloves: „snuffelen“ = čichat (výraz poukazuje na smyslový aspekt terapeutického postupu) a „doezelen“ dřímat (pojem vystihuje stav blaha, klidu a relaxace). Snoezelen můžeme chápat jako snahu o vytvoření atmosféry uvolnění, kde je umožněno projevit optimálním způsobem smyslové stimulace. Zraku, sluchu, čichu hmatu, chutě, vestibulárního systému pro vnímání rovnováhy a propriocepce =vnímání těla.

Díky využití moderních technologií umožňuje toto prostředí zažít netradiční okamžiky, dostat se do světa fantazie, bez omezení snít a rozvíjet tak představivost.

 

ČERNÝ SNOEZELEN VYUŽÍVÁME PRO:

 

JAKÉ AKTIVITY POSKYTUJEME?

 

 U PROGRAMŮ NABÍZÍME AKTIVITY A KONKRÉTNÍ TERAPIE, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ KONKRÉTNÍ SITUACI

 

SPECIÁLNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM PRO DĚTI 

Tento program je zaměřený na osobnostní a psychomotorický rozvoj dítěte tak, aby děti dosáhly na maximum svých možností a naplňování jejich potenciálu. Náš program je zaměřený na rané vzdělávání dětí, kdy se formuje emocionální a sociální inteligence dětí.

    

            

Použitím multismyslové učící se techniky rozvíjíme KLÍČOVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI jako je KREATIVITA, KRITICKÉ MYŠLENÍ A KOMUNIKACE se zaměřením na rozvoj EMOČNÍHO A INTELIGENČNÍHO KVOCIENTU s cílem připravit dítě na školu a pro život.

Každý den je třeba dát dětem PŘÍLEŽITOST, aby VNÍMALY, MYSLELY A PŘEMÝŠLELY.

Dítě, které se naučí uvažovat, mnohem snadněji chápe a řeší problémy, s nimiž se setkává, a to přispívá k jeho intelektuálnímu rozvoji a kreativnímu myšlení.

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

V našem výukovém programu si děti hrají a zapojují všechny smysly. Děti se snažíme zaujmout tak, aby pro ně učení bylo přirozené a rozšířilo tak schopnost učit se a rozvíjet se. Zábavné aktivity a hry tak podporují jejich přirozenou zvědavost a kreativitu. Vaše děti tak získávají hodnotné dovednosti pro další vzdělávání a budoucí úspěch i potřebnou sebedůvěru.

Pojďte se s námi učit jinak, pojďte se s námi učit zábavnou a interaktivní formou a začněte již dnes. Pomozte svým dětem k úspěchu v učení. Připravte své děti na školu a na život.

Výzkum ukázal, že základní dovednosti, jako je týmová práce, řešení problémů a schopnost komunikace, jsou předpokladem k úspěšnému vzdělávání dětí.

 

POSLECH BINAURÁLNÍ HUDBY

Při poslechu binaurální hudby začne mozek vytvářet tzv. frekvenční most, kterým se snaží vyrovnat rozdílné frekvence a začne vykazovat zvýšenou produkci mozkových vln na úrovni 10 Hz a tím rozdíly obou stop vyrovnává.

Více o binaurální hudbě zde:

Co jsou Binaurální programy? Čím vším vám mohou být prospěšné? (zivotbezhranic.cz)

Více o mozkových vlnách zde:

MOZKOVÉ FREKVENCE (alternativnimedicina.cz)

Tato frekvence mozkových vln odpovídá stavu vědomí na hladině Alfa.

Takto lze působit přímo na mozkové vlny, které rozhodují o našem stavu vědomí.

Pobyt našeho vědomí ve stavu Alfa je pro naše tělo, psychickou pohodu a celkové zdraví velice blahodárný.

Pomocí těchto programů můžete:

      

BIOFEEDBACK JE ZRCADLO

Je to zpětná vazba, kterou praktikujeme všichni každodenně, jako je pohled do zrcadla. My totiž nevidíme, co vidí druzí lidé – a co “vidí” zrcadlo. Svoji tvář, to, čím se stále ukazujeme “světu”, druhým lidem, podle čeho nás poznávají. To, co na nás vidí každý, třeba rozmazané oční stíny, nebo stopy po jídle, bez nástroje, bez zrcadla, vidět nemůžeme.

Nejvýmluvnější informaci o nás samotných, tvář a její výraz, vidí jen druzí lidé – a zrcadlo. V zrcadle se vidíme tak, jak jsme viděni vůbec, jak nás vidí ostatní. Zrcadlo zobrazuje ostatní lidi, jak se na nás dívají, jak nás vidí. Druzí vždy v zrcadle jsou: i když nestojí vedle nás, abychom viděli, jak se tváří, když nás vidí. Vždy již přece máme jejich pohled ve své představě, vzpomínce… v našem zrcadle.

Pro druhé, tedy ty, které zrcadlo vyjadřuje, se původně češeme, myjeme, malujeme, nejprve pro druhé upravujeme výraz své tváře, abychom se tvářili přijatelně, abychom dobře vypadali… A těmi “druhými”, jejich pohledem jsme nakonec, zprostředkovaně, i my sami. Chceme se cítit lépe, vypadat lépe posléze kvůli sobě – kvůli svému obrazu.

Princip biofeedbacku je v jádru právě toto zrcadlení. Vidění prostřednictvím pomůcky, nástroje, přístroje, co bez ní není vidět. Využití nástrojů/přístrojů k získání informace o sobě, abychom věděli, co zrcadlí: abychom to upravit, vylepšit … vyléčit. Ať již jde o to, jak se tváříme, o to, co nám říká váha, teploměr, o pravidelnost srdečního tepu, či obraz elektrických proudů vyráběným mozkem. Biofeedback je jedinečný způsob, jak se změnit.

 

PODPORA ČTENÍ PROSTŘEDNICTVÍM SFUMATO

Technika Splývavého čtení je ve své podstatě revoluční. ...s potěšením mohu sdělit, že v ní nenacházím nic, co by nějak odporovalo dnešním poznatkům z neuropsychologie a vývojové psychologie. Naopak, pokud mohu posoudit, velice sympatický je její princip komplexního přístupu k počáteční výuce čtení... Rozlišuje dokonale zvukovou a grafickou podobu slova, zdokonaluje vyjadřovací schopnosti, přináší čtení s porozuměním, na které svět čeká již 150 let. Podělme se s dětmi o radost ze čtení.“ (březen 2003)

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
dětský psycholog, Psychiatrické centrum Praha
odborný garant a čestný člen České společnosti Dyslexie

„Splývavé čtení “ je pro všechny děti, které mají zrak, sluch a hlas!

PaedDr. Mária Navrátilová
autorka metodiky