Kvalifikace

PaedDr. Mgr. Ilona Hrbáčková

Odborné curriculum vitae:

1981 – 1985 Pedagogická fakulta MU v Brně obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy –   Mgr.

1987 – Pedagogická fakulta MU v Brně, obor Učitelství pro 1. Stupeň se zaměřením na vyučování o přírodě – PaedDr.

1992 – 1995 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci obor Psychopedie a psychopedická metodika

1994 – Státní jazyková škola v Brně, státní jazyková zkouška z jazyka německého

2009 – Program celoživotního vzdělávání k rozšíření učitelské kvalifikace, obor Německý jazyk a literatura pro základní školy

Specializační kurzy a odborné semináře:

25.1., 12.3.,  27.3 2008 Fakta s.r.o., odborný seminář: Jak pomoci dětem se specifickými vývojovými poruchami učení a chování

2008 fakta s.r.o. Funkční studium řídících pracovníků škol a školských zařízení

21.11.2011 PPP Brno Diagnostika školní připravenosti

4.7.2014 Vzdělávací institut ABC Music Praha, letní škola k aplikaci metody Sfumato v oboru elementární pedagogiky, certifikát k aplikaci metody Sfumato

16.9.2014 PPP Brno Diagnostika schopností a dovedností potřebné pro čtení a psaní

7.10.2014 Pedagogicko – psychologická poradna Brno, vzdělávací program k prohloubení odborné kvalifikace – Školní zralost a zápis do školy

7.11.2015 odborný seminář Senzorická integrace u fyzioterapeuta Mileta Hřebíková, Praha

12.2.2016 Montessori ČR, specializovaný seminář Šance pro vaše dítě

8.8.2016 – 11.8.2016 Městská nemocnice Ostrava, vzdělávací program Senzorická integrace Dr. Maria Borkowslka, Mgr. Aleksandra Owczarz–Jankowska, Mgr. Hana Marie Robenková

21.1.2017  Psychologická poradenství a diagnostika Praha, Mgr. Tatiana Ustinovich, seminář Základy dětské neuropsychologie

  1. – 28.1.2017 Certifikate of Participation, Rhytmic Movement training – Level one, Level two Diagnostika přetrvávajících primárních reflexů a následná terapie

27.4.2017 Centrum Akropolis Uherské Hradiště, vzdělávací kurz Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice, Mgr. Jana Hrčová

27.10.2018 The Handle Institute, seminář Úvod do Handle přístupu

14.3.2019 Centrum celoživotního vzdělávání Pardubice, vzdělávací program Lateralita a její vliv na školní praxi, Mgr. Zuzana Pavelová

  1. – 29.5.2021 XXVI. Mezinárodní konference INPP (Institute for Neuro-Physiological Psychology).

Skryté příčiny specifických poruch učení a chování, nízkého výkonu, emocionálních a psychosociálních problémů z pohledu specialistů: Sally Goddard Blythe, Manuel Dominguez, Norman Doige, Susanne Codoni, Ted Pawloff….